Głównym składnikiem systemu monitoringu wizyjnego bezpieczeństwa budynków jest telewizja przemysłowa. Poza lokalizacjami zewnętrznymi wskazane jest również zainstalowanie przynajmniej jednej kamery w domu, w miejscu takim, przez które włamywacz musi przejść, jeśli udało się mu dostać do środka. Zwykle takim miejscem będzie hall, przedpokój, albo korytarz prowadzący do kolejnych pomieszczeń, już mieszkalnych.

Podstawą jest monitoring

Bardziej zaawansowany system monitoringu to nie tylko kamery przemysłowe. Umożliwiają one jednak skuteczny, zdalny monitoring domów i mieszkań. Kamery są uzupełnione systemem rejestrowania danych. Jest on niezbędny, ponieważ na wypadek zaistnienia sytuacji niebezpiecznej nagrania staną się dowodem w sprawie, a może nawet umożliwią złapanie przez policję włamywaczy.

Z racji objętości, jaką generuje obraz cyfrowy, dysk, na którym będzie on zapisywany, nie powinien być mniejszy, niż 500 gigabajtów. Warto dodać, że obraz z telewizji przemysłowej można przekazywać również za pomocą łączy internetowych. Wtedy będzie można obserwować, co się dzieje w domu, również poza miejscem zamieszkania. Taki zdalny monitoring jest wykorzystywany zarówno w domach prywatnych, jak też w zakładach przemysłowych. Rozwiązanie sprawdzi się nie tylko wtedy gdy mamy do czynienia z możliwością włamania, pożaru i innych zagrożeń, ale również wtedy, gdy w domu przebywają dzieci. Poza zatrudnieniem opiekunki, można je mieć dodatkowo na oku.

A także alarmy

Kolejny element systemu monitoringu bezpieczeństwa budynków, jaką powinno się mieć w domu, to system alarmowy. Czujniki powinny być zlokalizowane wewnątrz budynku (umieszczanie ich na zewnątrz może nie być dobrym pomysłem: alarm będzie się uruchamiał nawet przez poruszone wiatrem gałęzie – lepiej jest poprzestać na lampach uruchamianych na ruch), tuż przy drzwiach wejściowych oraz w miejscach przez które intruz będzie musiał przejść. Ważne, aby był to zdalny monitoring obiektów.

Alarm koniecznie musi informować agencję ochrony, aby mogła ona szybko przyjechać na miejsce a w razie potrzeby również wezwać policję.